De Kalborn Molen

Sinds enkele jaren is de Kalbornse molen in het mooie Ourdal betrokken bij natuurbehoud.  De "Fondation Hëllef fir d'Natur von natur&ëmwelt" exploiteert er een kweekstation. Hier worden verschillende inheemse mosselsoorten (de riviermossel en de parelmossel) beschermd en bestudeerd en nemen zij deel aan een kweekprogramma. 

Daarnaast is er ook het Waterontdekkingscentrum (WEZ), dat speciaal ontworpen voor milieu-educatie. Hier worden verschillende cursussen georganiseerd, hoofdzakelijk voor schoolklassen, maar ook voor privé-groepen. Tijdens de verschillende cursussen gaan de deelnemers met netten en rubberlaarzen de Our in om de wereld van de waterdieren te ontdekken. U kunt het mosselkweekstation bezoeken en leren wat essentieel is voor het overleven van onze mosselen.

Het thema van de natuurtuin komt ook aan bod in de Kalbornse molen. Groepen kunnen leren hoe ze hun tuin gemakkelijk kunnen aanpassen om een habitat en voedsel voor onze dieren te bieden en zo het uitsterven van soorten tegen te gaan. 

In de Natura 2000-zaal kunnen bezoekers meer te weten komen over Natura 2000-gebieden, schelpdiersoorten en inheemse vissen ontdekken. 

Groepen kunnen zich inschrijven voor een rondleiding in de mosselkwekerij, een cursus in het waterontdekkingscentrum of een cursus natuurlijk tuinieren.

www.kalbermillen.lu

Tel: 26908127-1